Wir setzen auf unserer Website nur technisch erforderliche Cookies ein. Mehr erfahren Sie in unseren Datenschutzhinweisen.Mehr erfahren

Hueber.cz

Ochrana osobních údajů

Stav: duben 2021

A. Všeobecné informace

I. Správcem pro zpracování údajů v rámci této webové stránky

Hueber Verlag GmbH & Co. KG, zastoupený jednatelkou Michaela Hueber
Baubergerstraße 30 D-80992 Mnichov
Telefon +49 (0)89 / 9602-0
Telefax +49 (0)89 / 9602-286

II. Osoba pověřená ochranou dat

Susanne Hohnke
Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Baubergerstraße 30
D-80992 Mnichov
E-Mail: datenschutz@hueber.de

III. Účely zpracování a příslušný právní základ

1. Informativní používání webové stránky

V případě čistě informativního využití webové stránky, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám nebudete poskytovat informace jiným způsobem, budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenese na naše servery.

Právním podkladem pro to je náš oprávněný zájem. V rámci požadované vyváženosti zájmů jsme navzájem posoudili Váš zájem na odpovídajícím zachováním důvěrnosti Vašich osobních údajů s našimi zájmy při poskytování těchto webových stránek. Váš zájem na zachování tajemství přitom ustupuje. Jinak bychom Vám nemohli tuto webovou stránku poskytnout.

Jestliže byste si chtěli naši webovou stránku prohlížet, zpracujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistili stabilitu a zabezpečení:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma ke greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka nebo soubor)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Právě přenášené množství dat
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Kromě výše uvedených údajů se při Vašem používání naší webové stránky ukládají ve Vašem koncovém zařízení soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku přes Vámi používaný prohlížeč, a kterými se k místu, které nastaví soubor cookie (zde přes nás), dostávají určité informace. Soubory cookie nemohou provádět žádné programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová nabídka uživatelsky vstřícnější a efektivnější.

2. Použití souborů cookies

Níže najdete informace o používání souborů cookies. Pod odstavcem „B. Pověření poskytovatelé služeb a Web Analytics - webová analýza" najdete informace o používání analytických nástrojů na těchto webových stránkách.

a) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a způsob činnosti jsou vysvětleny níže:

 • Transiente Cookies – přechodné cookies (viz b)
 • Persistente Cookies – trvalé cookies (viz c)

b) Přechodné cookies se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. Patří sem zejména cookies relace. Uchovávají takzvané ID relace, se kterými se dají přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče ke společné relaci. To umožní rozpoznat Vaše koncové zařízení při návratu na naše webové stránky. Cookies relace se při odhlášení nebo zavření prohlížeče smažou.

c) Trvalé soubory cookies se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Cookies můžete kdykoli smazat v nastaveních zabezpečení vašeho prohlížeče.

d) Nastavení vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání, můžete například odmítnout přijetí cookies od třetích stran nebo všech souborů cookies. Upozorňujeme Vás na to, že eventuálně nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

e) Cookies používáme pro identifikaci při Vaší následné návštěvě, pokud máte u nás účet. V opačném případě se budete muset při každé návštěvě znovu přihlásit.

3. Navázání kontaktu

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou údaje, které jste nám poskytli (vaše e-mailová adresa, Vaše jméno příp. Vaše telefonní číslo) u nás uloženy, abychom Vám mohli na Vaše dotazy odpovědět.

Právním podkladem pro tuto problematiku je náš oprávněný zájem. V rámci požadované vyváženosti zájmů jsme vzájemně posoudili Váš zájem na odpovídající zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů s našimi zájmy ohledně navázání kontaktu. Váš zájem na zachování tajemství přitom ustupuje. Jinak bychom nemohli reagovat na navázání kontaktu s Vámi.

4. Využití našeho webshopu

a) Pokud si chcete objednávat v našem internetovém obchodě, je pro uzavření smlouvy nutné poskytnutí Vašich osobních údajů, které potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky. Povinné informace nezbytné pro plnění smluv jsou označeny zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme za účelem provedení Vaší objednávky.

V rámci poskytování služeb využíváme poskytovatele služeb. Za tímto účelem předáváme osobní údaje těmto poskytovatelům služeb. Tito poskytovatelé služeb jsou nám smluvně zavázáni tak, aby byla při manipulaci s osobními údaji zachována stejná péče, jakou dodržujeme my sami.

Právním základem pro to je zahájení, provedení a zpracování příslušné užívací smlouvy.

b) Můžete si nepovinně vytvořit zákaznický účet, pomocí něhož si Vaše data uložíme pro pozdější nákupy. Při založení účtu pod "Můj účet", budou Vámi zadané údaje odvolatelně uložena. Všechna další data, včetně Vašeho uživatelského účtu, můžete kdykoli nechat smazat. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí e-mailu na datenschutz@hueber.de.

Správa Vašich osobních údajů probíhá za účelem zahájení, provedení a realizace příslušné smlouvy o užívání.

c) Můžeme také zpracovávat Vámi poskytnuté údaje k tomu, abychom Vás mohli informovat o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo vám posílat e-maily s technickými informacemi.

d) Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni uchovávat Vaše údaje o adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech však provádíme omezení zpracování, tj. Vaše údaje budou použity pouze pro dodržení zákonných povinností.

e) Aby se zabránilo neoprávněným přístupům třetích stran k Vašim osobním údajům, zejména finančním datům, je postup objednávek kódován technologií TLS.

5. Využití našeho trhu práce

a) Chcete-li v naší burze práce zveřejnit inzeráty nebo žádosti o zaměstnání, musíte se zaregistrovat zadáním své e-mailové adresy a svého jména. Pro registraci používáme postup tzv. dvojité volby (Double-Opt-in-Verfahren). To znamená, že Vaše registrace nebude dokončena, dokud nepotvrdíte svoje přihlášení na naší webové stránce pomocí jednorázového hesla, které vám bude za tímto účelem zasláno, a nezvolíte si vlastní heslo, které budete znát jen Vy. Pokud toto Vaše potvrzení neproběhne do 72 hodin, bude Vaše přihlášení automaticky z naší databáze odstraněno. Uvedení před tím uvedených údajů a přídavně u pracovních nabídek také adresy společnosti a údaje o kontaktní osobě jsou povinné, další informace můžete poskytnout dobrovolně.

b) Když využijete pracovní trh k podání inzerátů nebo požadavků na pracovní místo, uložíme Vaše údaje potřebné k plnění smlouvy do doby, dokud nenecháte Váš přístup trvale smazat. Kromě toho budeme ukládat Vámi dodané dobrovolné údaje po dobu trvání inzerce (8 týdnů), pokud jste je předtím nesmazali. Veškeré údaje můžete spravovat a měnit v chráněné oblasti zákazníků.

c) Pokud používáte pracovní trh, mohou být Vaše údaje zpřístupněny podle smluvního plnění ostatním uživatelům. Pro všechny návštěvníky trhu práce je viditelné vaše jméno, kontaktní údaje společnosti a všechny dobrovolně přidané informace, bez ohledu na to, zda jste je výslovně uvolnili.

d) Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem iniciování, provedení a realizace příslušné smlouvy o užívání.

e) V podstatě je možné listovat trhem práce a prohlížet si reklamy bez poskytnutí osobních údajů. Chcete-li nás kontaktovat, můžete použít náš připravený formulář s povinným uvedením jména, s názvem, e-mailovou adresou a telefonním číslem, stejně jako s místem Vašeho bydliště, nebo můžete přímo poslat e-mail. Tyto informace poskytneme výhradně autorovi inzerátu, neukládají se na našich serverech.

Právním základem je náš oprávněný zájem na předávání vašich osobních údajů. Váš zájem o zachování tajemství přitom ustupuje, protože jinak bychom vám tuto službu nebyli schopni nabídnout.

f) Aby bylo zabráněno neoprávněným přístupům třetích osob k vašim osobním údajům, je spojení kódováno pomocí technologie TLS.

6. Newsletter – Informační bulletin

Jako Newsletter-Tool používáme Episerver Campaign firmy Episerver GmbH. Při registraci do naší služby zpravodaje a e-mailu budou údaje zadané návštěvníkem webových stránek využívány výhradně za účelem využití služby Informačního bulletinu. Uživatelé mohou být informováni o okolnostech, které jsou relevantní pro službu nebo registraci, e-mailem (například technické změny).

b) Shromažďují se následující údaje: Název, jméno, e-mailová adresa a popřípadě číslo zákazníka. Data budou použita výhradně pro distribuci Newsletteru a nebudou předávána třetím stranám. Pro statistické účely provádíme sledování odkazů.

c) Právním základem pro tento postup je Váš souhlas. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro Informační bulletin lze kdykoli pro budoucí akce zrušit prostřednictvím odkazu v Informačním bulletinu, aniž by za to vznikly jiné náklady než přenosové náklady podle základní sazby.

7. Registrace událostí

Pokud se zaregistrujete na některou událost zveřejněnou v našich kalendářích událostí, budou shromažďovány následující informace: Název, číslo telefonu, e-mailová adresa, instituce/firma a adresa, jakož i Vámi vyučované předměty.

Vaše údaje budou předány na zadanou kontaktní adresu pro účely správy a provedení události a budou použity výhradně k tomuto účelu.

8. Registrace učitelů s exkluzivními výhodami

Pokud se u nás zaregistrujete online jako učitel, budou shromažďovány následující údaje: oslovení, jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, instituce/firma a adresa, jakož i vyučované předměty.

Vaše data budou předána našemu poskytovateli služeb Arvato SCM Solutions a uložena v naší databázi zákazníků. Vaše údaje budou použity pro tiskovou reklamu zaměřenou na cílovou skupinu, a pokud jste dali souhlas se zasíláním reklamy elektronickou poštou prostřednictvím Double-Opt-In, také pro e-mailový marketing zaměřený na cílovou skupinu. Naši obchodní zástupci používají informace také k tomu, aby Vás příp. kontaktovali za účelem informací zaměřených na cílové skupiny.

Sběr a zpracování těchto údajů je zapotřebí k tomu, abychom Vás mohli zatřídit jako učitele a poskytnout vám slevu na testování určitých položek.

Právním základem pro tento postup je zahájení, provedení a realizace příslušné užívací smlouvy.

9. Testy umístění online

Naše interaktivní online testy umístění Vám dávají možnost zaslat Váš výsledek testu učiteli e-mailem. V tomto případě musíte jako povinná pole zadat jméno, příjmení a Vaši e-mailovou adresu, jakož i oslovení, příjmení a e-mailovou adresu učitele. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli předat Váš výsledek testu Vašemu učiteli. Předání probíhá prostřednictvím e-mailu. S odesláním e-mailu budou údaje vymazány.

Právním základem pro tento postup je náš oprávněný zájem na předání Vašich osobních údajů. Váš zájem o tajemství přitom ustupuje, protože jinak bychom Vám tuto službu nebyli schopni nabídnout.

10. Technická podpora našich elektronických produktů

Kromě upozornění na nejčastější dotazy ohledně našich produktů nám můžete klást dotazy při technických problémech také telefonem, faxem, e-mailem nebo webovým formulářem.

Abychom mohli s Vámi navázat kontakt, musíme mít uloženo jméno a e-mail příp. telefonní číslo. Vaše údaje uložené v našem systému podpory tak budou dlouho schopny v našem systému podpory poskytovat uspokojivou odpověď. Může dojít k tomu, že budeme muset předat Vaši žádost o vyřešení problému našim poskytovatelům technických služeb a tito Vás budou kontaktovat přímo za účelem dalšího vyjasnění nebo řešení tohoto problému. Jsou to firmy Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH a Schooltas ThiemeMeulenhoff B.V. Smallepad 30 3811 MG Amersfoort. Tyto firmy podléhají stejné povinnosti péče při nakládání s Vašimi osobními údaji.

Právním základem je náš oprávněný zájem. V souvislosti s požadovanou vyvážeností zájmů jsme vždy vzájemně zvážili Váš zájem na zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů a naše zájmy při vzájemném kontaktu. Váš zájem na zachování důvěrnosti ustupuje. Jinak bychom nemohli reagovat na navázání kontaktu s Vámi.

11. Aplikace

Naše aplikace zpracovávají a ukládají osobní údaje uživatelů pouze za účelem příprav odpovídajících funkcí konkrétní aplikace.

Pokud chcete naše aplikace používat, zpracujeme následující údaje, které jsou zapotřebí z technických důvodu, abychom vám umožnili používání aplikace a zajistili stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka nebo soubor)
 • Status přístupu / stavový kód HTTP
 • Aktuální přenášené množství dat
 • Aplikace, ze které požadavek přichází
 • Operační systém a jeho rozhraní

Pokud má aplikace přístup např. ke kameře, mikrofonu a reproduktoru používaného zařízení, využívá je k identifikaci a přehrávání dostupných audiovizuálních obsahů. V rámci této funkce nejsou ukládány osobní údaje uživatele.

Právním základem pro to je zahájení, provádění a zpracování příslušné uživatelské smlouvy.

IV. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

1. Poskytování webové stránky; komunikace prostřednictvím této webové stránky; služby online

Pro poskytování naší webové stránky používáme poskytovatele služeb. Za tímto účelem předáváme osobní údaje těmto poskytovatelům služeb. Příslušní poskytovatelé služeb jsou uvedeni pod odstavcem „B. Pověřený poskytovatel služeb a Web Analytics“. Tyto společnosti jsou námi smluvně zavázány k tomu, aby při manipulaci s osobními údaji uplatňovali stejnou péči, jako jim věnujeme my sami.

Pokud se pro jednotlivé funkce naší nabídky obrátíme na pověřené poskytovatele služeb, nebo kdybychom chtěli využít Vaše údaje pro reklamní účely, budeme Vás o příslušném zpracování údajů podrobně informovat.

2. Uzavírání smluv online

V rámci poskytování služeb předáme - v případě potřeby po kontaktu s Vámi nebo při Vašem přihlášení k události - osobní údaje dalším společnostem a poskytovatelům služeb:

 • Hueber Verlag & Editorial Idiomas, Representación y distributión España y Portugal: Macmillan Iberia, S.A.U.Education, Edificio Torre Rioja, Calle Rosario Pino 14-16 Planta 4, 28020 Madrid, Spanien
 • Ufficio di Rappresentanza Italia, Karsten Lux, Piazza Giacomo Puccini 26/A, I-50144 Firenze (FI) Italia
 • Lilian Berloffa, Rua Padre Manoel de Paiva, 401, 09070-230 – Santo André – SP, Brasil
 • Reprezentantka vydavateľstva Hueber Verlag pre Českú republiku a Slovensko, PhDr. Veronika Hutarová, Vilímovská 19, 160 00 Praha 6
 • Andrea Szász, Hueber Verlag - Vertretung Ungarn, H-1036 Budapest, Pacsirtamező u. 7. 4/24.
 • Parsla Muceniece, Hueber Verlag Repräsentantin Baltische Staaten, Weißrussland, Kaliningrad, Staatliches Deutsches Gymnasium Riga, Agenskalns Str. 21a, Zimmer 145, LV 1048 Riga, Lettland
 • OLF S.A., Case postale 1152, 1701 Fribourg, Schweiz
 • Hueber Verlag Austria GmbH, Frau Mag. Claudia Wallner, Frau Monika Wiegele, Sulzengasse 2, 1230 Wien, Österreich
 • Mayersche Buchhandlung KG, Matthiashofstr. 28-30, 52064 Aachen

Pokud protiprávně odmítnete své platební povinnosti, předáme Vaše osobní údaje společnosti pro inkaso dluhů.

V. Kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud odpadne odpovídající účel ukládání a archivování nevyžadují žádné zákonné požadavky. Statistická vyhodnocení probíhají pouze v anonymní podobě.

VI. Vaše práva jako dotčené osoby

Obracejte se laskavě ohledně zabezpečení svých práv a odvolání Vašeho souhlasu na naše pracovníky pověřené ochranou údajů.

1. Máte vůči nám následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo smazání,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo na protest proti zpracování,
 • Právo na přenositelnost údajů.

2. Pokud jste nám poskytli svůj souhlas, můžete jej kdykoli v budoucnu odvolat.

3. Máte také právo podat stížnost na naše zpracování Vašich osobních údajů u orgánu pro dohled nad ochranou údajů.

B. Pověření poskytovatelé služeb a Web Analytics

24. Mai 2018

I. Použití technologie eTracker

1. Poskytovatel těchto webových stránek využívá služby společnosti etracker GmbH z Hamburgu, Německo (https://www.etracker.com/) k analýze údajů o využití. Používají se přitom soubory cookies, které umožňují statistickou analýzu využívání této webové stránky svými návštěvníky, jakož i zobrazení obsahu nebo inzerce související s užíváním. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči na koncovém zařízení uživatele. Soubory cookie etracker neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikovat uživatele.

Údaje generované technologií etracker jsou jménem poskytovatele této webové stránky zpracovávány a uchovávány etrackerem výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám o ochraně dat. Technologie etracker byla ohledně tohoto problému nezávisle prověřena, certifikována a vyznamenána značkou kvality ePrivacyseal.

Zpracování dat probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem) nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR EU). Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci naší online nabídky a našich webových stránek. Vzhledem k tomu, že ochrana soukromí našich návštěvníků je pro nás zvlášť důležitá, stává se IP adresa v technologii etracker co nejdřív anonymní a přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení se u etrackeru se přeměňují na jednoznačný klíč, nikoli však přiřazený k určité osobě.

K jakémukoliv jinému použití, slučování s jinými daty nebo předávání třetím stranám etrackerem nedochází.

Pokud jde o osobní údaje, můžete kdykoli vznést proti výše popsanému zpracování údajů námitku. Vaše námitka nebude mít pro Vás žádné nepříznivé důsledky.

2. Pomocí služby eTracker analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Díky získaným statistikám můžeme naši nabídku optimalizovat a učinit ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Shromážděné údaje se trvale ukládají a pseudonymně analyzují.

Právním základem je náš oprávněný zájem. V souvislosti s požadovanou vyvážeností zájmů jsme vzájemně zvážili váš zájem o důvěrnost Vašich osobních údajů a náš zájem o poskytnutí této webové stránky. Váš na utajení odstupuje.

3. Informace o třetím uchazeči: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

24. Mai 2018
Nach oben

Sie haben Fragen?

Prosím vyplňte formulář a klikněte na "odeslat".