Wir setzen auf unserer Website nur technisch erforderliche Cookies ein. Mehr erfahren Sie in unseren Datenschutzhinweisen.Mehr erfahren

Hueber.sk

223 Elemente insgesamt:

11. Oktober 2022

Lehrwerk für Berufssprachkurse, A2-C1Im Berufssprachkurs B1/B2 je v predaji

Prakticky orientovaná kniha Das Brückenelement B1/B2 opakuje pomalými krokmi dôležité učivo úrovne B1 a pripraví vás na odborný jazykový kurz B2

Bližšie informácie

11. Oktober 2022

Das Add-on zum Kurs- und Arbeitsbuch für LehrendeDigitálna metodická príručka Miteinander A1.2

V digitálnej metodickej príručke na Hueber interaktiv nájdete užitočné učebné pomôcky priamo na príslušnej strane kurzu a pracovného zošita: plány hodín, kopírovateľné materiály, slovník, riešenia a testy. Čaká vás rýchla a pohodlná príprava na lekciu!

Bližšie informácie

11. Oktober 2022

Aktueller Unterrichtsservice DaF/DaZ – Niveau B2Jazyk citlivý na diskrimináciu

© Getty Images / iStock / Gabriel Trujillo

Slová vedia mať veľkú moc. Zistite viac o prepojení medzi jazykom, myslením a diskriminačným správaním v našom novom pracovnom liste.

Stiahnuť didaktizovaný text

11. Oktober 2022

Der Hueber-DaF/DaZ-Blog – Unterrichtspraxis aktuellNapíš si vlastný krimipríbeh!

©  Getty Images / E+ / alvarez

Krimi príbehy možno využiť na hodinách nemčiny rôznorodo. Prečo ich však niekedy so žiakmi na hodinách aj nepísať? Autor Urs Luger vám k tomu dá zopár praktických tipov vo svojom blogu.

K DaF blogu

9. September 2022

Hueber DaF blog – vyučovanie v praxi!Reálie? Rôznorodé, plurikultúrne a diskurzívne!

© Getty Images / E+ / golero

Čo tvorí moderné vyučovanie reálií? Čo je schované za pojmami diskurzívna či implicitná krajinoveda?

K DaF blogu

9. September 2022

Nová učebnica pre dospelých, A1.1 - B1.2Učebnica Momente A2.2 je v predaji!

Vyučujte a učte sa v plynulom prepojení medzi knihou a mobilnými zariadeniami, v reálnej či virtuálnej triede. S novou učebnicou Momente (úroveň A1-B1) to ide bez problémov. Horúcou novinkou je náš nový diel - Kursbuch A2.2, samozrejme opäť s interaktívnou verziou.

Bližšie informácie

9. September 2022

Aktuálna online podpora DaF – úroveň B1+Fachkräftemangel und Arbeitsmigration

Auch als PDF-Formular zur digitalen Bearbeitung!

© Getty Images / iStock / Kanawa_Studio

Pracovná migrácia bude stále aktuálnejšou témou, aby sa zabránilo nedostatku pracovných síl, ako to môžeme pozorovať vo veľa krajinách EU. Tento vývoj ponúka síce veľa nových šancí, no pre politiku, hospodárstvo a spoločnosť znamená aj rôzne výzvy, ktorým musia čeliť.

Stiahnuť didaktizovaný text

9. September 2022

Učebnica pre mládež, A1 - B1Beste Freunde PLUS A1.1 je v predaji!

Z nášho obľúbeného titulu pre mládež Beste Freunde sa stáva Beste Freunde PLUS: Učebnica a pracovný zošit A1.1 spolu s integrovanými kódmi k interaktívnej verzii sú už v predaji! Očakávajú vás v nich krátke gramatické videá, zábavné filmy k lekciám a široká ponuka ďalších digitálnych funkcií.

Bližšie informácie

9. September 2022

Add-on digitálna metodická príručkaDigitálna metodická príručka Momente A1.1

Digitálna metodická príručka na Hueber interaktiv urobí vašu prípravu na vyučovanie pohodlnou! Budete mať poruke všetky tematické plány k lekciám, kopírovateľné materiály, riešenia či testy - priamo a prehľadne vždy na príslušnej strane učebnice či pracovného zošita.

Bližšie informácie

30. August 2022

Hueber DaF blog – vyučovanie v praxi! - úroveň B1+Energiewende jetzt!

© contrastwerkstatt - adobe.stock.com

Vedú klimatické zmeny, geopolitické riziká a rastúce dovozné ceny konečne k tomu, aby sme dosiahli energetický zvrat? A čo môžeme my osobne urobiť na podporu tejto zmeny?

Stiahnuť didaktizovaný text

30. August 2022

Nemčina pre deti materských škôl a 1. stupeň ZŠJana und Dino: interaktívna verzia s online hrami

Ešte viac zábavy deťom pri učení nemčiny garantujú hry zaintegrované v interaktívnej verzii učebnice Jana und Dino. Digitalizované učebnice obsahujú okrem toho aj všetky audio nahrávky a príbehy Jany a Dina spracované ako krátke videá.

Demoverzia

30. August 2022

Nemčina pre mládežGute Idee! A1.1 s kódom k interaktívnej verzii

Gute Idee! zaujme mladých študentov vo veku 13 - 17 rokov netradičnými témami. Učebnica obsahuje kód s prístupom k interaktívnej verzii - pre pohodlnú prezenčnú ako aj dištančnú výučbu.

Skúšobná lekcia

30. August 2022

Hueber DaF blog – vyučovanie v praxi!Kreatívne vyučovanie so slovnou zásobou a textami

© Getty Images / E+/shapecharge; Wortwolke: Getty Images Plus / iStock / ricochet64

Lektorka Ivelina Georgieva vám na našom DaF blogu ukáže, ako rôznorodo môžete vo vašom vyučovaní využiť slovné mraky pri práci so slovnou zásobou a s textami.

K DaF blogu

30. August 2022

Odborný jazykIm Beruf Neu – Fach­wort­schatz­trainer Bau

Nový diel Bau série Fachwortschatztrainer ponúka cvičenia k relevantnej slovnej zásobe z oblasti stavebníctva. Vhodný k samoštúdiu ako aj doplnkový materiál k všeobecným či odborne zameraným kurzom.

Bližšie informácie

30. August 2022

Tréning gramatiky A2 - C2DaF-Palette

Nová séria DaF-Palette ponúka v 11 zväzkoch pestré a systematické precvičovanie gramatiky vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov. Ideálne na precvičovanie, automatizáciu či opakovanie jednotlivých gramatických javov.

Bližšie informácie

30. August 2022

Add-on digitálna metodická príručkaDigitálna metodická príručka k Vielfalt B2.1

Digitálna metodická príručka na Hueber interaktiv vám prípravu na vyučovanie rozhodne uľahčí! Budete mať stále poruke množstvo podporných materiálov - plány k jednotlivým lekciám, kopírovateľné predlohy, riešenia či testy. A to priamo a prehľadne vždy na príslušnej strane učebnice či pracovného zošita.

Bližšie informácie

30. August 2022

Materská škola, Základná školaNemecké pesničky pre deti

Albumy s detskými piesňami Hör zu, Bakabu ponúkajú novo skomponované pesničky pre deti, ktorých texty vznikli v spolupráci s jazykovednými a pedagogickými expertami. Deti sa s nimi nezávisle od ich materinského jazyka hravo a zábavne učia nemecky.

Viac informácií

1. Juni 2022

Neuerscheinung A1-A2Nemecko-ukrajinské slovníčky k Beste Freunde

Pre ukrajinských žiakov, ktorí sa učia po nemecky s učebnicou Beste Freunde, sme pripravili dôležitú pomôcku – nemecko-ukrajinské slovníčky. Nájdete ich aj v online-podpore. Slovníky sú k dispozícii pre úrovne A1.1. – A2.2.

Viac informácií

29. Oktober 2020

Nová učebnica pre mládež, A1-B1Vyšiel nový diel Dabei! - buďte aj vy "dabei"!

Zakladajúc na úspešnom koncepte Planet, ponúka nová učebnica pre mládež Dabei! autentické príbehy - na nadviazanie emotívnej väzby pekne od začiatku!

K online podpore

20. November 2019

Hueber DaF blog – vyučovanie v praxi!Informelles Lernen – lernen nebenbei

© Getty Images / E+ / GoodLifeStudio

"Informelles Lernen" neznamená v podstate nič iného ako prirodzené učenie sa v bežných denných situáciách - a táto metóda funguje aj pri učení sa cudzích jazykov.

K online podpore vyučovania DaF

Sie haben Fragen?

Schreiben Sie uns eine Nachricht, wir helfen Ihnen gern weiter: