Wir setzen auf unserer Website nur technisch erforderliche Cookies ein. Mehr erfahren Sie in unseren Datenschutzhinweisen. Mehr erfahren

Hueber Verlag

© Hueber Verlag

Hueber nakladateľstvo so sídlom v Ismaningu pri Mníchove je medzinárodným rodinným podnikom a jedným z najdôležitejších cudzojazyčných nakladateľstiev pre učebnice a učebné materiály. Produkty nakladateľstva Hueber sú synonymom kvality a úspešnej výučby cudzích jazykov.

V roku 1955 vyšiel prvykrát titul "Deutsche Sprachlehre für Ausländer" (Autori: Dora Schulz a Heinz Griesbach), ktorý sa stal míľnikom v dejinách nakladateľstva.

Od tohto času je sprostredkovanie nemeckého jazyka hlavným zámerom nakladateľstva Hueber. Vďaka učebnici „Themen“ sa Hueber stal vodcom na celosvetovom učebnicovom trhu pre nemčinu ako cudzí jazyk.

Súčasná ponuka Hueber nakladateľstva zahŕňa široké spektrum učebného materiálu pre najrôznejšie vekové a záujmové skupiny, napr.: učebnice Schritte international, Tangram aktuell, Dimensionen pre dospelých, deťom sú určené KIKUS, Planetino a Tamburin, učebnicami pre mládež sú deutsch.com, Ideen, Pingpong a Planet.

Rodina Hueber vedie svoje nakladateľstvo už tretiu generáciu.
Od roku 1986 je konateľkou firmy Michaela Hueber.

28. September 2010

Adresa nakladateľstva

Hueber Verlag GmbH & Co KG
Baubergerstraße 30
D-80992 München

Postfach 50 03 90
D-80973 München

tel.: +49 (0)89 / 9602-0
fax +49 (0)89 / 9602-358
email

USt(VAT)-Id-Nr. DE 130 002 447
Obvodný súd Mníchov: HRA 49304

Konatelia:
Christiane Heidrich
Michaela Hueber
Sylvia Tobias

1. Januar 2022
Nach oben

Sie haben Fragen?

Prosím vyplňte formulár a kliknite na "odoslať".